Info o sprzedaży dla osób niezamieszkałych w gminie Miejska Górka

 

Zarząd MSW "OKOŃ" informuję, że ilość zezwoleń na wędkowanie dla mieszkańców

niezamieszkałych na terenie gminy Miejska Górka została wyczerpana i zamknięta.

Dziękujemy za zainteresowanie.