WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW MSW "OKOŃ" 2019

 

Zarząd Miejskogóreckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego "OKOŃ" infomuje, że w dniu 10 lutego 2019

o godz 10.00 w sali KS Sparta /stadion/ odbędzie się 

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków MSW OKOŃ. 

W razie potrzeby drugi termin Walnego Zebrania wyznacza się na godz 10.15 

Zarząd MSW "OKOŃ"