Skład zarządu

Prezes - Andrzej Hejducki

Z-ca prezesa Sławomir Maćkowiak

Z-ca prezesa Zbigniew Tomczak

Sekretarz Andrzej Kusztelak

Członek zarządu Bogusław Wnuk