Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze MSW OKOŃ za 2022 rok - zaproszenie

    

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze MSW OKOŃ za 2022 rok - zaproszenie

że w dniu 19 lutego 2023 o godz 10.00 w restauracji "FINEZJA" w Karolinkach.

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

członków MSW OKOŃ.

 

W razie potrzeby drugi termin Walnego Zebrania wyznacza się na godz 10.15 

W związku z panująca sytuacją epidemiczną prosimy o zachowanie przez wszystkich

obecnych zasad sanitarnych.

 

Zarząd MSW "OKOŃ"