OPŁATY 2022

 

Uchwała Nr 3/2020 z dnia 20 lutego 2022

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Miejskogóreckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego „OKOŃ”

w sprawie określenia wysokości odpłatności za wędkowanie

na zbiornikach wodnych „BALATON” i „MAŁA GÓRKA”

§ 1

  1. Ustala się następujące wysokości odpłatności za wędkowanie na zbiornikach

       „Balaton”  i  „Mała Górka”:

a/ członek stowarzyszenia – 135 zł / 2 wędki /

b/ członek stowarzyszenia ulgowa (młodzież 14 – 18 lat) – 50 zł / 1 wędka /

c/ niezrzeszony z terenu gminy Miejska Górka – 200 zł / 2 wędki /

d/ niezrzeszony z terenu gminy Miejska Górka ulgowa (młodzież 14 – 18 lat) – 100 zł / 1 wędka /,

 

e/ osoby spoza gminy Miejska Górka - 250 zł

   /Zarząd w uchwale określi maksymalną ilość zezwoleń /

oraz

    od członka zawodów wędkarskich organizowanych na zbiornikach

    przez inne organizacje lub osoby nie będące członkami stowarzyszenia – 30 zł

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.