Opłaty 2021 - zasady wnoszenia

 

 

W związku z sytuacją epidemiczną i występującymi obostrzeniami w kraju, Zarząd MSW OKOŃ informuje :

biuro czynne będzie tak jak dotychczas tj. w czwartki w godz 18.45 - 19.00 do końca kwietnia br. na następujących zasadach :

1. Osoby chcące nabyć uprawnienia do wędkowania na rok bieżący postępują w sposób następujący : 

- opłatę na konto Stowarzyszenia w kwocie 165,00 zł wnoszą osoby posiadające uprawnienia w roku 2020

- opłatę na konto Stowarzyszenia w kwocie 200,00 zł wnoszą osoby nie posiadające uprawnień w roku 2020

BS Wschowa O/Miejska Górka    73 8669 0001 2003 0032 0283 0001

2. Nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe.

Osoby które wniosą należną opłatę do czwartku godz. 12.00 proszone są o odebranie dokumentu uprawniającego do wędkowania w biurze Stowarzyszenia  w czwartek w godzinach jak wyżej. Zasada będzie powtarzana w następnych tygodniach do końca kwietnia.

O zmianach terminów będziemy informować.

W/w stawki są zgodne z Uchwałą nr 3/2020 z dnia 09 lutego 2020r.

Tekst w całości znajdziemy w zakładce OPŁATY 2021  -  http://www.mswokon.pl/index.php/oplaty-2021

Do dyspozycji we wszystkich sprawach pozostają osoby wyszczególnione w zakładce KONTAKT w godz 18 -- 20 

 http://www.mswokon.pl/index.php/kontakt2

Zarząd MSW OKOŃ