Balaton i Mała Górka - OTWARTE od 20.04. tj. poniedziałek 2020

Czytaj więcej - kliknij w tytuł artykułu

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.

Oznacza to, że z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym względzie nie będą obowiązywały,
 
tym samym wędkarze będą mieli możliwość uprawiania wędkarstwa amatorskiego.
 
Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m).
 
Osoby wędkujące nad naszymi zbiornikami powinny stosować się do regulaminu,
a w szczególności do treści - V Rozdziału pkt. 1.3 i pkt. 2.2
Pozostałe zasady obowiązujące pozostają bez zmian.
 
Zarząd MSW OKOŃ