Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia MSW "OKOŃ" 2018

 

Zarząd Miejskogóreckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego "OKOŃ" infomuje, że w dniu 11 lutego 2018

o godz 10.00 w sali KS Sparta /stadion/ odbędzie się 

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków MSW OKOŃ. 

W razie potrzeby drugi termin Walnego Zebrania wyznacza się na godz 10.15 

Zarząd MSW "OKOŃ"