Biuro czynne 2021 - zasady

BIURO CZYNNE

Zarząd Miejskogóreckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego „OKOŃ”

informuje, że biuro będzie czynne w czwartki w godzinach 18.00-19.00 w dniach:

  1.  4 marca,
  2.  11 marca,
  3.  18 marca
  4.  25 marca.

 

Podczas opłacania zezwoleń obowiązuje rygor sanitarny (maseczki, dystans).

Stawki opłat pozostają bez zmian. Prosimy przygotować odliczone kwoty.

 

Zarząd MSW „OKOŃ”