UWAGA - INFORMACJA W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Zarząd informuje, że na chwilę obecną jest brak możliwości organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczego w tradycyjnym terminie. Podstawą takiej decyzji jest Ustawa z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374). Gdy tylko zaistnieją przesłanki prawne do organizacji zebrań, Zarząd niezwłocznie podejmie decyzję w tej sprawie i poinformuje członków Stowarzyszenia na stronie internetowej i w gablocie. O sprawach organizacyjnych i innych Zarząd poinformuje w terminie późniejszym po odbyciu posiedzenia.