Skład zarządu

Prezes - Andrzej Hejducki

Z-ca prezesa Sławomir Maćkowiak

Z-ca prezesa Andrzej Kusztelak

Sekretarz Hanna Ambroziewicz

Członek zarządu Bogusław Wnuk