Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych 2017 - informacje dla uczestników

W dniach 09 - 11 czerwca 2017 nad zbiornikiem Balaton zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski Słuzb Mundurowych. w wędkastwie spławikowym. 

W dniu 08 czerwca 2017 / czwartek / zbiornik zamknięty do wędkowania  / treningu /.

W pozostałym czasie tj. wcześniej na zasadach następujących :

1.     W treningu biorą udział wyłącznie zawodnicy z imiennej listy zgłoszeń będącej w posiadaniu organizatora i gospodarza łowiska.

2.     Opłatę w wysokości 10.-zł zawodnik wnosi przelewem na konto

Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie "OKOŃ"
63-910 Miejska Górka ul.Dworcowa 4
NIP 699-19-36-696, Regon 301393417
BS Wschowa O/Miejska Górka 73 8669 0001 2003 0032 0283 0001

/ dane na www.mswokon.pl w zakładce „kontakt” /

3.     Po wniesieniu opłaty w celu potwierdzenia dokonania przelewu

wysyłamy SMS na numer 601 790 549 z następującymi danymi :

nazwisko i imię data odbycia treningu

4.     Trening odbywa się bez użycia siatki. /ryba natychmiast wraca do wody/

więcej informacji teraz na :

http://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/informacje-kwp-w-poznan/181382,V-Mistrzostwa-Polski-Sluzb-Mundurowych-XIV-Mistrzostwa-Polski-Policji-w-Wedkarst.html

AH