PLWS 2017 "LIGA GÓRKA" - informacje dla zawodników

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA TRENINGU PRZEZ ZAWODNIKÓW ZGŁOSZONYCH DO STARTU W PLWS - „LIDZE GÓRKA” :

1.     W treningu biorą udział wyłącznie zawodnicy z imiennej listy zgłoszeń będącej w posiadaniu organizatora i gospodarza łowiska.

2.     Opłatę w wysokości 10.-zł zawodnik wnosi przelewem na konto

Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie "OKOŃ"
63-910 Miejska Górka ul.Dworcowa 4
NIP 699-19-36-696, Regon 301393417
BS Wschowa O/Miejska Górka 73 8669 0001 2003 0032 0283 0001

/ dane na www.mswokon.pl w zakładce „kontakt” /

3.     Po wniesieniu opłaty w celu potwierdzenia dokonania przelewu

wysyłamy SMS na numer 601 790 549 z następującymi danymi :

nazwisko i imię data odbycia treningu

4.     Trening odbywa się bez użycia siatki. /ryba natychmiast wraca do wody/

 

Osoby nie stosujące się do w/w zasad nie zostaną dopuszczone do zawodów eliminacyjnych i rozgrywki finałowej.

 

Informacja : zawody organizowane przez MSW OKOŃ są zawodami ogólnodostępnymi – patrz www.mswokon.pl w zakładce „Zawody 2017”, 

pozostałe w gestii organizatora danych zawodów.